De eerste 8 jaren

door: Colin Hoek, m.m.v. de Historische Vereniging IJsselham

Harderij. Waarschijnlijk jaren 1930.
Harderij, mogelijk op de Boterberg. Waarschijnlijk jaren 1930.

Dat hardrijderijen met paarden moet flink in de smaak zijn gevallen in Oldemarkt! Al decennialang renden de paarden door het dorp, waarbij flink werd gegokt, gedronken en plezier werd gemaakt. Zo rond 1857 werd het besluit genomen om deze zogenaamde `hardrijderijen’ van de IJsclub (!) uit te breiden naar het ijs.
Het duurde echter nog dertig jaar voordat deze plannen concreet werden uitgevoerd van een ijsclub met een paar leden naar een echte ijsvereniging. Maar in 1887 was het dan eindelijk zover! IJsclub Oldemarkt verenigde zich samen met enkele kleinere groepjes in IJsvereniging IJsvermaak. Door middel van loting werd de eerste president I.J.H. de Bruijn met veertien stemmen. Een nipte overwinning, aangezien zijn concurrenten G. van Gunst en B.J. Schurer hem op de hielen zaten met elk dertien stemmen.

De kersverse IJsvereniging pakte direct groots uit voor de eerste hardrijderij van dat seizoen; er werden zo’n 1500 toegangskaarten ingekocht en verder werd er nog voor ongeveer 140 gulden aan materiaal aangeschaft en mensen voor klussen ingehuurd. Zo trok men Koos Borg aan om de baan schoon te maken, kocht men van Cornelis Dijkstra tien palen over voor de prijs van 12 centen en werden er premies verzameld. Daarnaast besloot men dat per premie van een particulier de IJsclub de premie verhoogde met 50 cent. Zo legde G. Lok een premie van 10,25 gulden in, waarna de IJsclub de premie automatisch nog verhoogde met 50 cent. Dit geld was voor de eerste persoon die zich inschreef voor het seizoen 1887/1888. De eerste hardrijderij van dat seizoen werd aangekondigd in de Leeuwarder Courant en de Opregte Steenwijker Courant. Te winnen waren een prijs van 50 gulden, een premie van 10 gulden en een cadeau van 5 gulden. Deze wedstrijd zou worden gehouden op 10 januari, en interessant genoeg alleen beschikbaar voor vrouwen. Helaas werd er niet bij gemeld hoeveel deelnemers er waren en wie de prijzen wonnen.