Bestuurszaken

De samenstelling van het bestuur

Jan Pit neemt officieel plaats in het bestuur. Door coronaperikelen kon hij niet eerder door de ALV als bestuurslid worden benoemd.

Onze secretaris Frank Scholten stopt met ingang van het nieuwe jaar met zijn secretariaatswerk. Als de ALV daarmee akkoord gaat, volgt Marjolein Huisman-Wittenberg hem op.

 

Het bestuur van ijsclub “IJsvermaak Oldemarkt” bestaat uit:

Bestuur IJsclub Oldemarkt
Bestuur IJsclub tijdens ALV 2018
  • Voorzitter: Hans de Lange
  • Secretaris: Marjolein Huisman-Wittenberg
  • Penningmeester en ledenadministratie: Walter Hoek
  • Algemeen: Sjoerd Bakker, Hans Bult, Ton Fleer en Jan Pit

Overige functies worden ingevuld door:

  • IJsmeesters: Sjoerd Bakker, Jules Meijerink en Willem Raggers
  • Coördinator baanvrijwilligers: Willem Raggers
  • Coördinator IJTT: Ton Fleer
  • Website: Marius Roel

Aantal leden

Er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld. Het aantal leden is door de februariwinter van 2021 tot boven de 400 gekomen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de gehele Europese Unie. Door IJsclub IJsvermaak is een privacyverklaring opgesteld waarin de regels zijn omschreven hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Ook IJsclub IJsvermaak Oldemarkt”” geeft om uw privacy:

  • Wij verwerken uitsluitend met persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan hier zorgvuldig mee om.
  • Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Ons privacy-beleid is van toepassing op het gebruik van de website, het lidmaatschap en op onze draaiboeken. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 augustus 2018. Dit privacy-beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld en waar deze gegevens voor worden gebruikt. Als u vragen heeft over ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met ons.

De gehele verklaring is te lezen op: Privacyverklaring.

Wet Bestuur & Toezicht Rechtsbesturen

De Wet Bestuur & Toezicht Rechtsbesturen (WBTR) is op onze club van toepassing.  Hiertoe is het Huishoudelijk Reglement al aangepast. Na toestemming van de ALV wordt dit ook in de statuten verwerkt.