Info oude jaarverslagen

Informatie uit het jaarverslag 2021-2022

Schaatsen in de winter van 2021-2022

Logo op muur

Helaas was het afgelopen winterseizoen in één woord slecht te noemen. Zo goed als geen vorst. Er kon zelfs slechts één dag op landijs geschaatst worden.

 

 

 

 

 

Onderhoud van de ijsbaan

Dit voorjaar hebben de gebroeders Holkamp uit Steenwijk het gehele dak van het gebouw van de ijsbaan van nieuwe dakbedekking voorzien.

 

Deze zomer hebben we 18 nieuwe Ledlampen van professionele kwaliteit gemonteerd op de ijsbaan en zo bijgesteld dat omwonenden daar geen hinder van ondervinden. Alle verlichting is nu vernieuwd. De nieuwe verlichting geeft meer licht, is duurzaam en onderhoudsarm en geeft een mooie ovale lichtbaan.

 

Acties

  De Sportwerkgroep Gemeente Steenwijkerland heeft vier ijshockeysticks aan onze ijsclub gedoneerd.

Afgelopen jaar hebben wij een schepbrancard en een tiental sneeuwschuivers aangeschaft.

 

Acties voor het verkrijgen van subsidie:

Voor de dakbedekking en de Ledlampen hebben wij subsidie ontvangen van het Bercoopfonds € 2000,- en de Gemeente Steenwijkerland € 2400,-.

Ook de Raboclubsupportbedragen van de laatste 3 jaren € 2500,- zijn hiervoor gebruikt.

 

Er loopt nog een subsidieaanvraag Bosa. Dit is een landelijke regeling voor sportclubs. Wanneer dit lukt komt er nog rond de € 2600,- bij. Helaas is deze aanvraag afgewezen. Bezwaar aantekenen kan nog. We kijken nog of dit zinvol is.

 

Sportieve actie:

De fietstocht in juni leverde weinig deelnemers op. Er is veel werk voor verzet en lering getrokken uit de fietstocht van 2019. Komend jaar organiseren wij geen fietstocht meer. Wel proberen wij in plaats van de fietstocht een andere activiteit te organiseren.

 

Communicatie:

Onze website wordt komend jaar vernieuwd. Marius Roel gaat ons helpen de website te verbeteren.

Actuele zaken worden vooral via de e-mail en facebook bekend gemaakt, waar wij goede ervaringen mee hebben.

Ten slotte

Wij bedanken alle vrijwilligers, actief en passief, voor de belangeloze inzet. Met name, Johan en Mike Wardenier, Jan Bron en Machiel Pieterson, de firma Hof, de firma Klaas Pompstra, Twan Raafs, Willem Raggers, Henri Dekker, Louis Timmerman en Andre Fleer. En we bedanken ook onze leden, die het met hun lidmaatschap-bijdrage mogelijk maken dat de ijsclub kan blijven bestaan.

 

Hopelijk laat het coronaspook ons komende winter met rust, zodat wij de ijsbaan weer op een normale manier open kunnen stellen en krijgen wij komend seizoen een mooie winterperiode .